Upozornenia

Na tejto stránke uverejnené všetky texty a obrázky a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov a obrázkov, podliehajú autorským právam spoločnosti SIOX s.r.o, alebo osobe Leo Symon. Bez vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti SIOX s.r.o. alebo maliara Leo Symon, nie je povolená reprodukcia alebo opätovné použitie buď celku, alebo jeho častí! Produkty označené © (ABREM©Monitoring, DmvRatingSK©) sú autorským vlastníctvom, produkty, alebo iné časti označené sú registrované a produkty, pri ktorých je značka Trade mark ™ (BlackListMGMT™, FAR Errors™, SAFE Data™, DASS™, Tracking Monitor™) predstavujú obchodné známky spoločnosti SIOX s.r.o.