SIOX s.r.o. sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie, pričom boli zavedené prísne postupy na jeho zabezpečenie. Táto stránka Vám pomôže lepšie pochopiť, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, ktoré nám poskytnete a súčasne Vám pomôže vhodne sa rozhodnúť pri používaní našej stránky.


Ktoré informácie SIOX s.r.o. zbiera a sleduje?

SIOX s.r.o. zhromažďuje iba jeden typ informácií - technologicky získané informácie. Sú zozbierané prostredníctvom "cookies" alebo tzv. "web logov" zbierajúcich informácie o Vašej návšteve na našej stránke. Informácie zozbierané týmto spôsobom môžu zahŕňať dátum a čas prístupu a zobrazené stránky.


S kým táto stránka zdieľa informácie, ktoré nazhromaždí

Jednoducho povedané: nikde s nikým, nikdy. Nebudeme nikdy zdielať alebo predávať informácie o Vás tretím stranám a rovnako nebudeme zdielať ani štatistiky o spôsobe prevádzky www.datamonitoring.sk s našimi partnermi.


Bezpečnosť

Všetky uvedené informácie sú v bezpečí. Naša spoločnosť bude v záujme ochrany uvedených údajov postupovať podľa všeobecne uznávaných priemyselných štandardov, počas ich prenosu ako aj po ich obdržaní. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu či prezradeniu, zaviedli sme viaceré fyzické a elektronické postupy na ochranu a zabezpečenie informácií. Napriek našej snahe nemôžeme garantovať úplnú alebo dokonalú bezpečnosť vzhľadom k tomu, že ani metóda prenosu dát prostredníctvom internetu ani metóda elektronického uskladnenia dát nie je 100 % bezpečná. Ako súčasť nášho záväzku k Vám, nášmu náštevníkovi, sa SIOX s.r.o. bude usilovať o zavedenie a použite všetkých komerčne prijateľných dostupných prostriedkov na ochranu. Naše operačné systémy ako aj softvér sú vždy aktualizované najnovšími bezpečnostnými patchmi a updatami. V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti našej webovej stránky, prosím pošlite email.


Cookies

"Cookie" je malý textový súbor uložený v počítači užívateľa, ktorý slúži na účely zachovania záznamov. Štandardne sa využívajú dva typy cookies vygenerovaných na webovej stránke: "session ID" cookies a trvalé cookies. Session ID cookies sa využíva napríklad na uľahčenie navigácie na stránke a exspiruje, keď zatvoríte svoj prehliadač. Trvalý cookie zostane uložený na Vašom pevnom disku po dlhšiu dobu. Trvalé cookies môžete odstrániť podľa pokynov nachádzajúcich sa v "Pomocníkovi" Vášho internetového prehliadača, alebo prípadne zvoliť možnosť "Nástroje" z menu Vášho prehliadača, vybrať "Možnosti" a "Súkromie" a vymazať osobné údaje ako aj momentálne používané cookies. SIOX s.r.o. využíva len prvý typ cookies na svojej stránke – Session ID.

V prípade, že zablokujete cookies, môžete aj naďalej používať našu stránku, avšak Vaša schopnosť využívať niektoré jej časti, môže byť obmedzená.

Toto vyhlásenie sa týka používania cookies výlučne prostredníctvom www.datamonitoring.sk.


Odkazy na iné stránky

www.datamonitoring.sk obsahuje odkazy na iné stránky, ktoré nie sú vlastnené ani kontrolované SIOX s.r.o.. Majte na pamäti, že SIOX s.r.o. nenesie zodpovednosť za praktiky týkajúce sa ochrany súkromia na týchto stránkach. Odporúčame Vám aby ste boli obozretní, keď opúšťate našu stránku a aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia na každej webovej stránke zhromažďujúcej osobné informácie.


Zmeny vo vyhlásení o ochrane súkromia

SIOX s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vyhlásenie o ochrane súkromia. V prípade, že v ňom vykonáme zmeny, budeme Vás o nich informovať. SIOX s.r.o. využije niektorý z nasledujúcich komunikačných prostriedkov prípadne ich kombináciu, aby Vás informoval o zmenách: oznamy na úvodnej stránke, prihlasovacej stránke resp. na akejkoľvek inej stránke ktorú bude SIOX s.r.o. považovať za vhodnú, aby Vás upozornil na zmeny. Učiníme tak s jediným zámerom a to aby sme Vás upozornili aký typ informácií zhromažďujeme, ako ich mienime použiť a za akých okolností ak vôbec ich máme v úmysle zverejniť. Všetky upozornenia budú dostupné 30 dní pred ich implementáciou. V prípade, že vykonáme akékoľvek podstatné zmeny vo vyhlásení o ochrane súkromia, budeme Vás informovať. SIOX s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vyhlásenie na ochranu súkromia, preto Vás prosíme o pravidelnú kontrolu tohto vyhlásenia.